Впровадження 1С

Впровадження прикладних рішень дозволяє врахувати особливості діяльності конкретного підприємства або спеціальних побажань замовника:

 • обрати оптимальний варіант автоматизації в точній відповідності згідно потреб підприємства;

 • проводити поетапну автоматизацію, виходячи із пріоритетів виконуваних задач, допустимих строків і затрат на впровадження - на базі однієї і тієї ж системи з мінімальними затратами часу і коштів;

 • значно спростити навчання користувачів і адміністрування системи;

 • розвивати систему по мірі росту потреб підприємства, не зупиняючи при цьому її експлуатації.

Компанія "1С" веде довідник проваджених рішень, який складається з інформаційних повідомлень партнерів про впроваджені рішення на основі системи програм "1С: Підприємство".

Представлення інформації в довідник являється добровільним, тому він містить 793949 описів - це лише деяка частина із сотен тисяч реальних впроваджень "1С: Підприємства".

Досвід впровадження прикладних рішень на платформі "1С: Підприємство 8" показує, що система дозволяє вирішувати задачі різноманітного ступеня складності - від автоматизації одного робочого місця до створення інформаційних систем масштабу підприємства.

В той же час, впровадження великої інформаційної системи виставляє підвищені вимоги порівняно з невеликим і середнім впровадженням.

Інформаційна система масштабу підприємства повинна забезпечувати прийнятну продуктивність в умовах одночасної інтенсивної роботи великої кількості користувачів, які використовують одні і ті ж інформаційні і апаратні ресурси в конкретному режимі.

При цьому і апаратна і програмна частина системи працюють під великим навантаженням.

Впровадження корпоративних інформаційних систем на платформі 1С:Підприємство 8

Продуктивність і масштабування:

 • Навантажувальні випробування

 • Реальні впровадження

1С: Підприємство 8 являється сучасною технологічною платформою, розрахованою на високі навантаження і одночасну роботу великої кількості користувачів.

Проведені навантажувальні випробування і досвід реальних впроваджень показують, що платформа 1С: Підприємство 8 і типові прикладні рішення можуть бути успішно використані для створення інформаційних систем масштабу підприємства.

Підприємство "1С" проводить регулярний моніторинг впроваджень і проводить опитування користувачів з метою оцінки їх задоволення продуктивністю системи.

Досвід використання системи на реальних впровадженнях показує, що вона успішно справляється з задачами створення інформаційних систем масштабу підприємства.

Технологічні питання великих впроваджень

 • Технології і інструменти;

 • Методики: база знань, інші матеріали;

 • Навчання і сертифікація спеціалістів: тренінги, сертифікація.

Великі впровадження ставлять перед технічними спеціалістами складні задачі, які потребують особливого підходу і спеціальних знань.

Досвід розгляду технологічних питань крупних впроваджень показує, що при правильному підході вдається вирішити будь-які питання і добитись гарних показників продуктивності і масштабування системи.

Підприємство "1С" ставить перед собою задачу підвищення технологічної якості крупних впроваджень на платформі 1С: Підприємство 8. З цією метою:

 • розробляються технологічні інструменти, призначені для підвищення продуктивності і масштабування інформаційної системи, аналізу можливих вузьких місць і вирішення інших питань крупних впроваджень;

 • розробляються і публікуються методики вирішення технологічних питань крупних впроваджень;

 • проводиться навчання і сертифікація спеціалістів по компетенції "1С:Експерт по технічним питанням".

Архітектурні та технологічні рішення в платформі

Архітектурні та технологічні рішення, реалізовані в 1С: Підприємстві 8, розраховані на одночасну роботу великої кількості користувачів і досягнення високих показників продуктивності і масштабування системи:

 • архітектура "клієнт-сервер";

 • кластер серверів;

 • побудова розподілених інформаційних баз;

 • управління блокуваннями даних в транзакції;

 • засоби інтеграції з іншими системами;

 • механізм фонових задач;

 • механізм запитів;

 • утиліта адміністрування клієнт-серверного варіанту;

 • журнал реєстрації;

 • технологічний журнал;

 • замір продуктивності за допомогою відладчика.

Корпоративний інструментальний пакет

«1С: Корпоративний інструментальний пакет 8» (1С: КВП) - набір інструментів, призначений для підвищення продуктивності, масштабованості і надійності інформаційних систем, що працюють на платформі «1С: Підприємство 8» за рахунок вирішення широкого кола технічних завдань, що виникають на всіх етапах життєвого циклу інформаційної системи.

Продукт буде найбільш корисний при впровадженні щодо великих - корпоративних - інформаційних систем, що характеризуються великим навантаженням на систему і великою кількістю робочих місць.

«Корпоративний інструментальний пакет» може використовуватися як самостійно (наприклад, для оцінки застосовності будь-якої типової конфігурації для вирішення завдань клієнта), так і в якості додаткового інструменту, який дозволяє підвищити якість роботи впроваджуваної або вже впровадженої системи.

Основні завдання, які вирішуються за допомогою «1С: Корпоративного інструментального пакету 8»:

 • проведення навантажувальних випробувань, розрахованих на велику кількість користувачів без їх реальної участі;

 • оцінка застосовності системи в заданих умовах;

 • оцінка масштабованості системи;

 • вибір серверного обладнання та програмного забезпечення;

 • отримання об'єктивних (числових) показників продуктивності системи під час її навантажувальних випробувань або робочої експлуатації;

 • збір і зберігання інформації про динаміку продуктивності системи в часі;

 • пошук і аналіз вузьких місць і оптимізація коду системи: збір повної інформації про всі проблеми продуктивності, наявні в багатьох користувачів; ранжування проблем за ступенем їх впливу на продуктивність системи в цілому; надання повного контексту кожної проблеми на всіх рівнях функціонування системи для цілей подальшого аналізу і оптимізації;

 • забезпечення своєчасного і правильного виконання всіх необхідних регламентних процедур;

 • автоматизоване функціональне тестування конфігурацій.

 Склад продукту

"1С: Корпоративний інструментальний пакет" містить наступні інструменти:

 • Центр управління продуктивністю;

 • Тест-центр;

 • Стандартний навантажувальний тест;

 • Центр контролю якості;

 • Сценарне тестування.

Центр управління продуктивністю

«Центр управління продуктивністю» (ЦУП) - інструмент моніторингу і аналізу продуктивності інформаційних систем на платформі 1С: Підприємство 8.

ЦУП призначений для оцінки продуктивності системи, аналізу вузьких місць системи та її оптимізації.

Основні завдання, які можуть бути вирішені за допомогою ЦУП:

Аналіз і інтегральна оцінка поточної продуктивності інформаційної системи при одночасній роботі великої кількості користувачів:

 • Як працює система?

 • Чи є проблеми продуктивності?

 • Чи можна підвищити продуктивність?

Збір і зберігання інформації про динаміку продуктивності системи:

 • Як змінювалася продуктивність системи з плином часу?

 • Як змінювалася продуктивність системи при внесенні будь-яких змін?

Пошук і аналіз «вузьких місць» в коді конфігурації. Отримання детальної технічної інформації про всі проблеми продуктивності, наявних в системі з метою подальшої оптимізації:

 • Які проблеми продуктивності є в системі і наскільки вони серйозні?

 • Які проблеми слід вирішувати в першу чергу?

 • У чому конкретно полягає кожна проблема?

 • Які об'єкти метаданих і рядки коду конфігурації слід оптимізувати для того, щоб вирішити дану проблему?

Ці завдання можуть бути вирішені як для моделі інформаційної системи, активність в якій емулюється за допомогою Тест-центру, так і для системи, в якій працюють реальні користувачі.

Тест-центр

Тест-центр - інструмент автоматизації багатокористувацьких навантажувальних випробувань інформаційних систем на платформі 1С: Підприємство 8. З його допомогою можна моделювати роботу підприємства без участі реальних користувачів, що дозволяє вирішувати наступні завдання:

 • Виявляти проблеми надійності і продуктивності інформаційної системи без участі реальних користувачів: проблеми, пов'язані з блокуваннями при роботі з багатьма користувачами; проблеми стабільності роботи системи при високому навантаженні;

 • Оцінювати продуктивність інформаційної системи або окремих її частин при заданих параметрах моделі підприємства з метою: оцінки застосовності інформаційної системи в заданих умовах; формулювання експлуатаційних вимог;

 • Оцінювати масштабованість інформаційної системи при зміні: обсягу інформаційної бази; кількості одночасно працюючих користувачів; навантаження на систему;

 • Оцінювати зміни показників продуктивності при зміні: функціональності системи (доробка системи або окремих алгоритмів); конфігурації обладнання.

Стандартний навантажувальний тест

Стандартний навантажувальний тест призначений для оцінки продуктивності сукупності серверного обладнання та програмного забезпечення в «стандартних користувачів «1С: Підприємства».

Основна область застосування даного тесту - вибір конфігурації серверної частини системи для цілей конкретного впровадження.

Стандартний навантажувальний тест являє собою інформаційну базу «1С:Підприємства 8.2» з конфігурацією, заснованою на «Управлінні виробничим підприємством».

Конфігурація об'єднана з «Тест-центром 2.0», до складу якого включено один сценарій тестування.

Сценарій тестування включає в себе емуляцію бізнес-процесу «продажу в УПП», а саме: створення декількох різних документів, формування звітів та інші прикладні дії.

Тест працює в режимі повної паралельності, тобто кожен користувач працює з власними унікальними даними, в очікуванні на блокування не виникає.

Користувач виконує один повний цикл продажу в хвилину.

Сценарій автоматично збільшує кількість одночасно працюючих користувачів до тих пір, поки продуктивність їх роботи не стає незадовільною.

Продуктивність оцінюється за методикою APDEX, виходячи з цільового часу T = 15 секунд на один повний цикл продажу. Продуктивність системи вважається задовільною при значеннях APDEX> = 0,85.

Максимальна кількість користувачів, при якому продуктивність системи все ще була задовільною, є кінцевим результатом роботи тесту - оцінкою продуктивності системи в «умовних користувачів «1С: Підприємства».

Стандартний навантажувальний тест оцінює продуктивність з точністю до 10 стандартних користувачів «1С: Підприємства».

Центр контролю якості

Якість роботи системи - це її відповідність бізнес-вимогам автоматизуємого підприємства, яке складається з таких показників, як продуктивність системи, її масштабованість і стійкість.

Якість роботи системи залежить від безлічі факторів, постійний контроль за якими є складним завданням. Інакше кажучи, для того, щоб забезпечити високу якість роботи системи, необхідно виконати (або періодично виконувати) деякий складний набір дій, кожна з яких має свою специфіку. Наприклад, дія може виконуватися з певною частотою, складатися зі складної послідовності операцій, вимагати використання особливих інструментів або певної кваліфікації від відповідального, і так далі.

Кожна з таких дій в термінах Центру контролю якості називається регламентною процедурою. Відповідно, Центр контролю якості призначений для підвищення якості роботи системи за рахунок забезпечення своєчасного і правильного технічного обслуговування системи - тобто, за виконанням всіх регламентних процедур.

Центр контролю якості вирішує наступні завдання:

 • дозволяє зберігати детальний опис всіх програмних і апаратних компонентів системи (цільових об'єктів регламентних процедур);

 • автоматично надає список всіх регламентних процедур, які необхідно виконувати для забезпечення високої якості роботи кожного цільового об'єкта;

 • надає детальні рекомендації по поточним діям, які необхідні для підвищення якості роботи системи;

 • дозволяє розподілити відповідальність за виконання окремих завдань в рамках кожної регламентної процедури між користувачами системи;

 • автоматично оповіщає користувачів системи про необхідність виконання завдань в рамках регламентних процедур;

 • надає докладну інформацію по методикам виконання кожної регламентної процедури;

 • відображає якість роботи системи на кожному її рівні, виходячи з інформації, отриманої при виконанні регламентних процедур.

Сценарне тестування

Інструмент призначений для автоматизації сценарного тестування будь-яких конфігурацій системи 1С: Підприємство.

Сценарій тесту описує порядок дій користувача з даними в програмі. Мета такого тестування - перевірити чи правильно працює програма при введенні в неї користувачем різних господарських операцій.

Тобто логіка тесту описується правилами відображення господарських операцій в програмі згідно документації користувача. Наприклад, можна написати тест на правильність відображення операцій оптової торгівлі, ланцюжок документів в цьому випадку повинен включати в себе надходження товарів на склад, реєстрацію рахунків-фактур, реалізацію товарів покупцеві, виписку супровідних документів.

Інструмент можна використовувати і для функціонального тестування, тобто перевірки окремих функцій програми. Це можуть бути печатка видаткової накладної, підстановка основного договору після введення контрагента, розрахунок суми за даними ціни і кількості, заповнення табличної частини документа по кнопці «Заповнити» та інші.

Використання "Корпоративного інструментального пакету"

«1С: Корпоративний інструментальний пакет 8» може використовуватися на всіх етапах життєвого циклу системи:

 • проектування;

 • розробка системи або її доопрацювання в процесі експлуатації;

 • впровадження, робоча експлуатація та технічна підтримка.

Проектування

Якщо впроваджувана система будується на основі типової конфігурації 1С (наприклад, «Управління виробничим підприємством»), то за допомогою «Корпоративного інструментального пакету» на етапі проектування можна вирішити такі завдання:

 • Пошук можливих «вузьких місць» і їх оптимізація. Виявити і проаналізувати вузькі місця в конфігурації, які можуть привести до того, що продуктивність системи буде нижче необхідного рівня. Для вирішення цього завдання використовуються Тест-центр, типові сценарії тестування і Центр управління продуктивністю.

 • Вибір обладнання. Яке обладнання необхідне для того, щоб забезпечити достатню продуктивність системи при заданих параметрах навантаження? Для вирішення цього завдання використовується Стандартний навантажувальний тест.

 • Оцінка застосованості типової конфігурації при заданих умовах. Чи буде рішення працювати в умовах даного підприємства (з даними бізнес-процесами, даними параметрами навантаження і на даному обладнанні) з прийнятною продуктивністю? Для вирішення цього завдання використовується Тест-центр і типові сценарії тестування.

 • Оцінка масштабованості системи на базі типової конфігурації. Як зміниться продуктивність системи з ростом навантаження (пов'язаним, наприклад, з ростом бізнесу). Яка граничне навантаження, при якому показники продуктивності залишатимуться прийнятними. Для вирішення цього завдання так само використовується Тест-центр і типові сценарії тестування.

   

Розробка системи або її доопрацювання в процесі експлуатації

На етапі розробки (або доопрацювання) системи «Корпоративний інструментальний пакет» можна використовувати для контролю якості розроблюваного вихідного коду.

Контроль повинен здійснюватися по двох незалежних напрямках:

 1. Контроль функціональної правильності коду. Необхідно забезпечити високу стабільність і правильність роботи вихідного коду, тобто відсутність в ньому функціональних помилок. Для вирішення цього завдання необхідно виконувати регулярне функціональне тестування за допомогою інструменту "Сценарне тестування" в процесі розробки. Набір тестів повинен поповнюватися в міру розширення функціональності рішення.

 2. Контроль оптимальності коду з точки зору продуктивності системи. Необхідно гарантувати задану продуктивність роботи системи, яка знаходиться в процесі розробки або внесення змін. Для вирішення цього завдання необхідно організувати регулярне тестування навантаження з контролем змін продуктивності (за допомогою Тест-центру ), а так само аналіз виникаючих проблем і оптимізацію коду (за допомогою Центру керування продуктивністю).

Впровадження, робоча експлуатація та технічна підтримка

Під час робочої експлуатації системи «Корпоративний інструментальний пакет» може використовуватися для вирішення наступних завдань:

 • Отримання об'єктивної інформації про продуктивність системи. Яка об'єктивна продуктивність системи в кожен момент часу? Чи існують в системі проблеми продуктивності? Це завдання вирішується за допомогою Центру керування продуктивністю.

 • Аналіз вузьких місць системи та її оптимізація. Розбір проблем недостатньої продуктивності системи. Ці завдання так само вирішуються за допомогою Центру керування продуктивністю.

 • Забезпечення своєчасного і правильного обслуговування системи за допомогою «Центру контролю якості».

 • Оцінка ефекту від зміни будь-яких умов функціонування системи. Як зміниться продуктивність системи при зміні будь-яких умов експлуатації: зміни конфігурації обладнання, переходу на нову версію СУБД або 1С: Підприємства і т.п. Це завдання вирішується за допомогою Тест-центру і типових сценаріїв тестування.