1С: Підприємство 8

1c-predprijatie-8-3

Система програм "1С: Підприємство 8" включає в себе платформу і прикладні рішення, розроблені на її основі, для автоматизації діяльності організацій і фізичних осіб.

Сама платформа не являється програмним продуктом для використання кінцевими користувачами, які зазвичай працюють з одним із багатьох прикладних рішень (конфігурацій), розроблених на даній платформі. Такий підхід дозволяє автоматизувати різноманітні види діяльності, використовуючи єдину технологічну платформу.

Сфери використання

Гнучкість платформи дозволяє застосовувати 1С: Підприємство 8 в найрізноманітніших областях:

  • автоматизація виробничих і торгових підприємств, бюджетних і фінансових організацій, підприємств сфери обслуговування і т.д.;

  • підтримка оперативного управління підприємством;

  • автоматизація організаційної і господарської діяльності;

  • ведення бухгалтерського обліку з декількома планами рахунків і довільними вимірами обліку, регламентована звітність;

  • широкі можливості для управлінського обліку і побудови аналітичної звітності, підтримка багатовалютного обліку;

  • вирішення задач планування, бюджетування і фінансового аналізу;

  • розрахунок зарплати і управління персоналом;

  • інші сфери застосування.

Технологічна платформа

Платформа 1С: Підприємство 8 була створена з урахуванням досвіду застосування системи програм 1С: Підприємство 7.7. З 2003 року платформа показує активний розвиток.

Основне завдання платформи полягає в наданні середовища розробки (framework) розробникам прикладних рішень.

Платформа забезпечує розробникам підвищення рівня абстракції при розробці та використанні прикладних рішень. Це дозволяє перейти від технічних і низькорівневих понять до більш змістовних і високорівневих. Дозволяє наблизити ці поняття до мови користувачів і фахівців предметної області.

В кінцевому підсумку це значно прискорює і уніфікує розробку прикладного рішення і його супровід. Одночасно з цим платформа вирішує і традиційні завдання, пов'язані з продуктивністю, ергономікою, функціональністю тощо.

Прикладні рішення

Тиражні прикладні рішення, призначені для автоматизації типових завдань обліку та управління в комерційних підприємствах реального сектору і бюджетних організаціях.

Галузеві і регіональні прикладні рішення призначені для автоматизації окремих напрямків або областей діяльності підприємств. Всі вони сертифіковані згідно вимог "1С: Сумісно".

У кожному програмному продукті поєднується використання стандартних рішень (загальних для всіх або декількох програм) і максимальне врахування специфіки завдання конкретної галузі або роду діяльності підприємства.

1С: Бібліотека стандартних підсистем

1С: Бібліотека стандартних підсистем (БСП) - це інструмент, призначений для розробника прикладних рішень. Вона містить набір універсальних функціональних підсистем, які можуть бути використані в конфігурації.

За допомогою БСП можна швидко створювати нові конфігурації з уже готовою базовою функціональністю, а також включати готові функціональні блоки в існуючі конфігурації.

БСП поставляється у вигляді конфігурації, що містить набір підсистем.